YSGOL PENRHYN DEWI VA
St Davids Peninsula 3-16 Church in Wales VA School
Menu

Parent / Carer Survey – Childcare

Are you a parent/carer who uses or needs childcare in Pembrokeshire? If so, we would like to hear from you.

We want to understand more about your childcare needs including younger children and older children needing before/after school or holiday care, to help us plan for the future.

Please complete this short online survey and have your say today

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CSA2021/

 

 Ydych chi’n rhiant/gofalwr sy’n defnyddio neu angen gofal plant yn Sir Benfro? Os felly, hoffem glywed gennych 

 Rydym am ddeall mwy am eich anghenion gofal plant gan gynnwys plant iau a phlant hŷn sydd angen cyn/ar ôl ysgol neu ofal gwyliau, i’n helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

 Cwblhewch yr arolwg byr ar-lein hwn a dweud eich dweud heddiw

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CSA2021/?lang=585148