YSGOL PENRHYN DEWI VA
St Davids Peninsula 3-16 Church in Wales VA School
Menu

Important revised data protection information for parents, carers and learners

Important revised data protection information for parents, carers and learners
Due to the impact of COVID-19 on education in Wales and following the announcement by the Minister for Education that schools will close, at the latest on 20 March 2020, Welsh Government is taking immediate steps to allow all learners to access Hwb Additional Services.
The Welsh Government believes that it is in the public interest to ensure EVERY learner in maintained schools in Wales has full access to Hwb so that schools can use the distance learning tools available.

Please see the full text in our news article

Gwybodaeth ddiwygiedig bwysig ar ddiogelu data i rieni, gofalwyr a dysgwyr
Oherwydd effaith COVID-19 ar addysg yng Nghymru, ac yn dilyn y cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg bod ysgolion yn cau ar 20 Mawrth 2020, mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau ar unwaith i roi i bob dysgwr fynediad at Wasanaethau Ychwanegol Hwb. 
Mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod er budd y cyhoedd i sicrhau bod POB dysgwr mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru yn cael mynediad llawn at Hwb fel y gall ysgolion ddefnyddio’r offer dysgu o bell sydd ar gael.

Gweler y testun llawn yn ein herthygl newyddion